top of page

Párová terapie

Aktualizováno: 20. 11. 2022


Párová terapie, ilustrační foto
Párová terapie, ilustrační foto

Párová terapie je forma psychoterapie , která vám a vašemu partnerovi může pomoci zlepšit váš vztah. Pokud máte problémy ve vztahu, můžete vyhledat párovou terapii, která vám pomůže váš vztah obnovit. Párová terapie by mimo jiné měla pomoci ke snížení míry negativních nebo sarkastických poznámek a zároveň zvýšit míru proaktivní verbální komunikace a řešení problémů.


Historie párové terapie sahá přinejmenším do 30. let 20. století, kdy se samostatně rozvíjely tzv. teoretické manželské poradenství a psychoanalyticky zaměřená manželská terapie. Raný psychoanalytický přístup se zabýval individuálními neurotickými problémy dvou pacientů, ale obecně se nezaměřoval na jejich interakci. Na počátku 60. let se začala objevovat rodinná terapie a do svých teorií a technik začlenila terapii párovou. V polovině 80. let se párová terapie stala disciplínou oddělenou od rodinné terapie.


S čím může párová terapie pomoci

Párová terapie může vám a vašemu partnerovi poskytnout příležitost prodiskutovat a vyřešit problémy související s několika aspekty vašeho vztahu, které mohou zahrnovat:

  • Role ve vztahu: Párová terapie vám může pomoci prozkoumat role, které vy a váš partner ve vztahu hrajete, a identifikovat nezdravou dynamiku . Může také pomoci řešit rozdíly v očekáváních.

  • Přesvědčení a hodnoty: Párová terapie může vám a vašemu partnerovi pomoci prodiskutovat vaše přesvědčení, hodnoty a náboženské cítění a důsledky těchto aspektů na váš každodenní život.

  • Finance: Finance mohou být hlavním zdrojem konfliktů ve vztazích. Párová terapie může pomoci podpořit otevřený dialog a transparentnost ohledně příjmů a výdajů.

  • Společně strávený čas: Vy a váš partner můžete řešit problémy, které sabotovaly váš společný čas. Můžete diskutovat o činnostech , které spolu rádi děláte a jak si zpříjemnit společně strávený čas.

  • Děti: Pokud vy a váš partner nejste na stejné vlně ohledně toho, zda chcete nebo nechcete mít děti nebo jak byste je chtěli vychovávat, párová terapie vám může pomoci tyto obavy sdělit. Může také pomoci se stresory, jako jsou potíže s početím nebo adopcí dětí.

  • Rodinné vztahy: Párová terapie může vám a vašemu partnerovi pomoci vyřešit problémy vyplývající z konfliktů s ostatními členy rodiny , jako jsou rodiče, děti a sourozenci.

  • Sex a intimita: Pokud máte vy a váš partner problémy související se sexem a intimitou nebo nevěrou, párová terapie vám může nabídnout bezpečný prostor pro sdílení vašich pocitů a potřeb.

  • Zdravotní problémy: Fyzické nebo duševní nemoci mohou být pro vás a vašeho partnera těžké. Párová terapie vám může pomoci vyrovnat se se stresem, který klade na váš vztah.

  • Vnější stresory: Terapie může také pomoci vám a vašemu partnerovi vypořádat se s konflikty způsobenými vnějšími faktory, jako je například práce, které mohou váš vztah zatížit.


Účinnost

Podle shrnutí z roku 2014 může párová terapie pomoci se spokojeností ve vztahu, komunikací, odpuštěním, řešením problémů a řešením potřeb a pocitů.

Emočně zaměřená terapie (EFT) má podle Muellera zvláště silnou podporu výzkumu v celé řadě problémů. Říká, že četné studie ukázaly, že páry, které absolvují 8 až 12 sezení EFT, hlásí snížení úzkosti a zvýšení spokojenosti se vztahem u obou partnerů, přičemž výhody přetrvávají i dva roky po léčbě.


Věci ke zvážení

Párová terapie v ideálním případě vyžaduje účast vás a vašeho partnera. Pokud tomu však váš partner není otevřený, můžete se také rozhodnout pro párovou terapii sami, abyste lépe porozuměli vašemu vztahu a jak jej můžete zlepšit.

Pokud to vy a váš partner podstoupíte společně, možná zjistíte, že jeden nebo oba také potřebujete samostatná terapeutická sezení, která vám pomohou vypořádat se s problémy, které přináší párová terapie.

Pokud se vy nebo váš partner také zabýváte jinými problémy, jako je například zneužívání návykových látek , může vám váš terapeut navrhnout specializovanou terapii.


Jak začít

Pokud máte pocit, že by vašemu vztahu prospěla párová terapie, prodiskutujte to se svým partnerem a zjistěte, zda je tomu otevřený. Pokud se tomu brání, vysvětlete, proč je to pro vás důležité a jak si myslíte, že by to mohlo vašemu vztahu pomoci.


Dalším krokem je vyhledání praktika. Párovou terapii často poskytují licencovaní terapeuti známí jako manželští a rodinní terapeuti; mohou ji však nabízet i jiní psychologové a psychiatři. Přátelé nebo rodina vám mohou navrhnout někoho, za kým můžete jít, nebo pokud navštěvujete terapeuta z jiných důvodů, mohou vás doporučit ke specialistovi.


Ověřte si u svého partnera, které dny a načasování mu vyhovuje. Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat, ráda vám pomohu >> KONTAKT


Připravte se na dotazníky, které mi pomohou lépe porozumět vašemu vztahu, problémům, kterým čelíte, a tomu, co od terapie očekáváte.


Společně si určíme cíle terapie. Zatímco párová terapie obvykle zahrnuje společná sezení, je možné, že dojde i na individuální sezení s vámi nebo vaším partnerem. Může přijít i k zadání domácích úkolů.79 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Nové příspěvky v blogu

bottom of page