top of page

Koučink vs mentoring

Aktualizováno: 20. 11. 2022

Jaký je rozdíl mezi koučinkem a mentoringem v profesní rovině?

Koučink & Mentoring, ilustrační foto
Koučink & Mentoring, ilustrační foto

Mentoring je založen na předávání zkušeností, znalostí, rad a inspirace. Zatímco koučování vás otázkami podpoří v přemýšlení a uvědomění si vlastních zkušeností, možností nebo priorit, aniž by kouč sám do procesu vstupoval se svými názory nebo nápady.

Koučink i mentoring jsou individuální formy rozvoje a probíhají na osobních či online schůzkách dle individuálních časových možností.

KOUČINK

Pomáhá učinit zásadní rozhodnutí nebo pak i hledat různá řešení, když chcete mít zdravé vztahy nebo potřebujete nadhled nad situací, kterou právě řešíte.

Koučování je opakovaný rozhovor s koučem, kde od něj nečekejte rady, ale spíše jeho zvídavé otázky a také vaše vlastní odpovědi na ně.

Koučování vám pomůže překonat různé překážky, uvědomit si a posílit vaše silné stránky, odbourat stereotypy, ale také najít a udržet žádoucí směr.

Umožňuje podívat se na svou situaci z více úhlů pohledu, najít v sobě to nejlepší řešení své situace, zvýšit zodpovědnost a důvěru v sebe.

Pomáhá k uvědomění, co přesně chcete (dělat) jinak a proč, objevení (ne)možných cest, jak toho dosáhnout a vykročit a vytrvat na vybrané cestě.

Je o hledání vašich osobních cest způsobem, který je vám vlastní – nikoli „nařízený“ nebo někým jiným „předpřipravený“.

V koučinku s vámi kouč otevře jakoukoli oblast, kterou chcete zlepšit.


Koučování využijte v případě, když:
 • máte před sebou nějaké rozhodnutí a chcete si urovnat myšlenky,

 • jste dlouhodobě pod tlakem,

 • řešíte některé soukromé či pracovní vztahy,

 • se chcete zastavit a rozmyslet si nějaký další krok.

Typická témata pro koučink jsou:
 • time management (nestíhám vše, co chci),

 • self-management (prioritizace činností, úkolů),

 • obavy při prezentování,

 • příprava na kariérní postup nebo další směřování, zvládání jakýchkoli náročných situací – osobního i pracovního charakteru.


 

MENTORING

Zvyšuje a urychluje váš profesní růst a učení. Díky využití rad a inspirace od zkušenějších dochází k prohlubování znalostí i kompetencí.


Mentoring zpravidla probíhá formou rozhovoru a pomáhá buď v expertním nebo manažerském rozvoji. Můžete si vybrat roli MENTORA nebo MENTEE. Mentorova role je o sdílení zkušeností, o nadhledu a inspiraci. Jde především o jeho vlastní uvědomění si toho, co dobře zná. Musí umět kvalitně předat vše podstatné z těchto znalostí. V tom je jeho mistrovství.

Mentee je člověk, který se chce rozvíjet ve specifické, předem dobře vydefinované oblasti a do mentoringu přichází s osobním cílem. Je zodpovědný za iniciování schůzek s mentorem, v průběhu mentoringu je aktivní a zvídavý.

Mentoring může mít také podobu STÍNOVÁNÍ, kdy nejprve stínujete mentora a následně on vás a poté společně detaily probíráte.


Mentoring využijte v případě, když:
 • se potřebujete rychle naučit nové dovednosti,

 • se chcete rychle zapracovat do nové pracovní role

 • potřebujete získat inspiraci pro ještě lepší fungování.

Příklad expertního mentoringu Mentor zná dobře např. systém SAP a naučí menteeho všechny možné funkcionality.


Příklad manažerského mentoringu Manažer je nově ve své pozici a mentor mu pomáhá s činnostmi v jeho nové roli.

604 zobrazení0 komentářů

Comments


Nové příspěvky v blogu

bottom of page